Faktúry

Faktúry doručené obci od 1.1.2011 uvádzame v štruktúrovaných prehľadoch podľa rokov v súbore na stiahnutie vo formáte PDF.

Faktúry došlé v roku : 2018

Vystavené faktúry 7-9 2018
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 5.75 KB, otvorí sa v novom okne)
Prijaté faktúry 7-9 2018
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 12.49 KB, otvorí sa v novom okne)
Vystavené faktúry 4-6 2018
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 5.84 KB, otvorí sa v novom okne)
Prijaté faktúry 4-6 2018
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 8.78 KB, otvorí sa v novom okne)
Vystavené faktúry 1-3 2018
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 10.01 KB, otvorí sa v novom okne)
Prijaté faktúry 1-3 2018
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 19.92 KB, otvorí sa v novom okne)

Faktúry došlé v roku : 2017

Prijaté faktúry 10-12 2017
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 16.65 KB, otvorí sa v novom okne)
Vystavené faktúry 7-9 2017
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 10.18 KB, otvorí sa v novom okne)
Prijaté faktúry 7-9 2017
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 18.41 KB, otvorí sa v novom okne)
Vystavené faktúry 1-6 2017
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 180.65 KB, otvorí sa v novom okne)

Stránky