Faktúry

Faktúry doručené obci od 1.1.2011 uvádzame v štruktúrovaných prehľadoch podľa rokov v súbore na stiahnutie vo formáte PDF.

Faktúry došlé v roku : 2015

Vystavené faktúry 1-9 2015
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 82.43 KB, otvorí sa v novom okne)
2015FV

Faktúry došlé v roku : 2014

Vystavené faktúry 2014
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 81.43 KB, otvorí sa v novom okne)
2014FV
Prijaté faktúry 2014
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 117.3 KB, otvorí sa v novom okne)
2014FP

Faktúry došlé v roku : 2013

Vystavené faktúry 2013
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 82.56 KB, otvorí sa v novom okne)
2013FP
Prijaté faktúry 2013
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 117.5 KB, otvorí sa v novom okne)
2013FD

Stránky