Verejné vyhlášky a rozhodnutia

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Kšinná, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pred vydaním rozhodnutia.

Viac informácií: 

Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Kšinná, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pred vydaním rozhodnutia ( súbor PDF, 74 KB, otvorí sa v novom okne)

Stránky