Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy obce Kšinná
Interné číslo Názov zmluvy Predmet Zmluvná strana Cena Dátum účinnostizoradiť vzostupne Dátum zverejnenia Druh súboru Veľkosť súboru
99 Zmluva o poskytnutí grantu č. 2023/0871 Poskytnutie grantu na projekt Deň hasičov Kšinná Trenčiansky samosprávny kraj 2200,00€ 17.08.2023 16.08.2023 418.34 KB
98 Darovacia zmluva :č.p. KRHZ-TN-VO-245-009/2023 Darovanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Slovenská republika- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00€ 16.08.2023 15.08.2023 152.96 KB
97 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom "Akvizícia knižnice-cesta k spokojnému čitateľovi" Fond na podporu umenia 1500,00€ 05.07.2023 20.07.2023 667.24 KB
96 Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb Dodanie softvérových produktov a poskytnutie servisnej podpory INISOFT s.r.o. 118,80€ 28.06.2023 27.06.2023 580.96 KB
95 Zmluva o spolupráci Práva a povinností pri realizácii projektu "Wellness v regióne" Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 0,00€ 27.06.2023 26.06.2023 199.59 KB
94 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie tlače a dodanie periodika- Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r .o. Bánovce nad Bebravou 288,00€ 20.06.2023 19.06.2023 85.84 KB
93 Zmluva č. 26/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom Úprava vzájomných vzťahov pri nakladaní s komunálnym odpadom TEDOS, spol. s r.o. 0,00€ 15.06.2023 14.06.2023 190.79 KB
92 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/0331 Poskytnutie grantu na projekt: "Netreba zabúdať, ale treba vysádzať" Trenčiansky samosprávny kraj 2000,00€ 15.06.2023 14.06.2023 2.5 MB
91 Kúpna zmluva Kúpa konvektomatu Jaroslav Ertl 1300,00€ 30.05.2023 29.05.2023 74.77 KB
90 Zmluva o dielo Zhotovenie koláčov Oľga Martišová 270,00€ 13.05.2023 12.05.2023 63.8 KB
89 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070CBK8 Poskytnutie NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 14364,99€ 13.05.2023 12.05.2023 795.49 KB
88 Darovacia zmluva Darovanie finančných prostriedkov na podporu MŠ Kšinná Ing. Ľudovít Jurčík 500,00€ 06.05.2023 05.05.2023 46.46 KB
87 Zmluva č. 323 0325 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,00€ 06.05.2023 05.05.2023 181.08 KB
86 Zmluva o dielo Zhotovenie koláčov Oľga Adameová 200,00€ 29.04.2023 28.04.2023 43.91 KB
85 Dohoda o zabezpečovaní vzdelávania v centre voľného času OF-550/1697-14 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Mesto Bánovce nad Bebravou 120,00€ 11.03.2023 10.03.2023 95.72 KB
84 Darovacia zmluva Darovanie externého defibrilátora Záchrana OZ 0,00€ 11.03.2023 10.03.2023 57.28 KB
83 Hromadná licenčná zmluva Udelenie súhlasu- licencie SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 0,00€ 09.02.2023 08.02.2023 287.7 KB
82 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie tlače a dodanie periodika- Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r .o. Bánovce nad Bebravou 138,24€ 21.01.2023 20.01.2023 92.98 KB
81 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00€ 17.01.2023 16.01.2023 913.31 KB
80 Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách v k.ú. Kšinná a ich umiestnenie do karanténnej stanice mesta Bánovce nad Bebravou Janíková Jana. Obchodné činnosti 0,00€ 19.11.2022 18.11.2022 116.92 KB
79 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času OF-738/30215-14 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Mesto Bánovce nad Bebravou 72,00€ 10.11.2022 09.11.2022 115.94 KB
78 Zmluva o spolupráci Úprava práv a povinností pri realizácii projektu "Kúpele v regióne" Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 0,00€ 10.11.2022 09.11.2022 251.5 KB
77 Zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpadu a bývalých potravín č.3/2022 Odber a odvoz kuchynského odpadu a bývalých potravín Ing. Ervín Ďurka 0,00€ 08.09.2022 07.09.2022 99.56 KB
76 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05021 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom "Rozšírenie knižničného fondu v obecnej knižnici v Kšinnej" Fond na podporu umenia 1300,00€ 31.08.2022 30.08.2022 666.91 KB
75 Dohoda č. 22/09/010/67 Realizovanie činností uvedených v dohode prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 0,00€ 23.08.2022 22.08.2022 299.43 KB
74 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS Prevádzkové služby IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 0,00€ 26.07.2022 25.07.2022 150.79 KB
73 Zmluva č. 2022/0696 o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na akciu Deň hasičov Kšinná Trenčiansky samosprávny kraj 1000,00€ 23.07.2022 22.07.2022 4.15 MB
72 Návrh poistnej zmluvy poistenia vozidiel Auto GO 0320 č. 8712283331 Poistenie auta UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 84,80€ 22.07.2022 21.07.2022 494.84 KB
71 Návrh poistnej zmluvy č. 2408495637 Poistenie traktora Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 48,00€ 22.07.2022 21.07.2022 374.64 KB
63 Darovacia zmluva Darovanie tabletového počítača Slovenská republika- Štatistický úrad SR 0,00€ 28.05.2022 27.05.2022 139.41 KB

Stránky