Prednáška ZAYOVCI A UHROVEC- podoby spolužitia

Obec Uhrovec pozýva všetkých záujemcov na prednášku PhDr. Evy Kowalskej, DrSc., pracovníčky Historického ústavu SAV 10.6.2022 o 16:00 h. - Dom kultúry Uhrovec