Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.ksinnazavada.sk je vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové stránky sú prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS) a JavaScript skriptov. Ich obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov (CTRL +, CTRL -).

Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami. Všetky obrázky a fotografie nesúce nejaký obsah sú označené pomocou atribútov "alt" a/alebo "title".

Webové sídlo nespĺňa nasledovné pravidlá prístupnosti webových stránok:

  • V sekcii Galéria nie sú fotografie označené pomocou atribútov "alt" a/alebo "title". Pre prípadný záujem o popis, čo sa na obrázkoch nachádza prosím kontaktujte obecný úrad.
  • Niektoré z dokumentov PDF sú prevádzané z naskenovaných dokumentov pomocou programu OCR na textovú verziu a môžu obsahovať chybovosť pri rozpoznávaní. Nie vždy sa nám podarí získať dokumenty od partnerov a dodávateľov v textovej verzii.

Ak nájdete na týchto stránkach niečo, čo by podľa Vás nezodpovedalo požiadavkám prístupnosti, prosíme informujte nás. Nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.
Kontakt: starostka@ksinnazavada.sk, t.č. +421 (0)38 / 769 91 22.