Referendum 2023

  E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je:

info@ksinnazavada.sk