Rozpis testovania - 3.kolo

Vážení občania,  v našej obci sa uskutoční v dňoch 21.11. a 22.11.2020 ďalšie testovanie. Testovanie je dobrovoľné a bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. Opätovne Vás prosím, v záujme plynulého priebehu testovania,  o navštívenie odberného miesta Kšinná – malá sála kultúrneho domu podľa nasledovného rozpisu:

21.11.2020 -SOBOTA

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

1,2,4,5,6,8

8:00-9:00

KŠINNÁ

9,11,12,14,18,24,25,31,32

9:00-10:00

KŠINNÁ

33,34,37

10:00-11:00

KŠINNÁ

39,40,43,49,50,51,52,53,55,59,61,62

11:00-11:45

KŠINNÁ

64,66,67,69,70,72,75,76,77

13:00-14:00

KŠINNÁ

79,82,83,86,87,89,90,98,99

14:00-15:00

KŠINNÁ

100,101,103,105,106,107,115,116,119,123,125,127,129,131,136

15:00-16:00

KŠINNÁ

137,141,142,144,146,151,152,153,158,160,161,163

16:00-17:00

KŠINNÁ

164,166,173,174,176,179,180,182,183,185

18:00-19:00

KŠINNÁ

186,188,192,194,195,196,197,199,200,201,202

19:00-20:00

 

22.11.2020- NEDEĽA

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

203,205,210,211,212,215,217,220,221

8:00-9:00

KŠINNÁ

222,224,225,229,230,231,232,233,236

9:00-10:00

KŠINNÁ

239,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251,253

10:00-11:00

KŠINNÁ

255,256,259,260,262,263,264,265,266,267

11:00-11:45

KŠINNÁ

268,269,270,271,272,277,287,289,290,292,293,294

13:00-14:00

KŠINNÁ

301,303,307,309,312,320,322,330,331

14:00-15:00

ZÁVADA

2,9,12,16,19,24,31,33,35,37,39,43

15:00-16:00

ZÁVADA

45,46,48,49,50,51,59,61,65,69,74,80,88

16:00-17:00

ZÁVADA

97,99,101,102,103,105,109

18:00-19:00

 

PRESTÁVKY

 12:00-13:00

17:00-18:00

 

V nedeľu 22.11.2020 budú v čase od 19:00 do 20:00 vykonávané testy pre ľudí s príznakmi a vážnym podozrením na ochoreni COVID-19.

Občania, ktorí sa z vážnych dôvodov v uvedený dátum a čas v zmysle rozpisu testovania nezúčastnia, môžu využiť aj iný termín, pričom sa zaradia do poradia medzi ostatných čakajúcich.

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz, v prípade detí preukaz poistenca.

Občania s príznakmi a vážnym podozrením na ochorenie COVID-19, nech sa hlásia na mail: starostka@ksinnazavada.sk , prípadne na t.č. 0905 509 025. Tieto osoby sa budú testovať osobitne v nedeľu v čase od 19:00 do 20:00 hod.

Čakať na výsledky sa bude opäť v exteriéri, preto sa vhodne oblečte.

Ďalej žiadam občanov, aby boli pri testovaní disciplinovaní, prísne dodržiavali odstupy a hygienické opatrenia a dodržiavali pokyny organizátora.