Separovaný zber

Oznamujeme občanom,  že na cintoríny sme umiestnili zberné nádoby na separované zložky odpadu:

Žltá nádoba (plasty, kovy) patria sem: vrchnáky a podstavce sklenených kahancov, vypálené plastové kahance BEZ vosku, obaly zo sviečok a pod.

Zelená nádoba (sklo) patria sem: sklenené kahance BEZ plastových kovových obalov alebo iných častí. Kahance musia byť čisté a bez zvyšku vosku.

Šedá nádoba (komunálny odpad) patria sem: staré kvetiny, vence, nedopálené sviečky, vosk.

Žiadame občanov, aby dodržiavali stanovené pravidlá a pokyny pri likvidácii odpadov z cintorínov.

 

Ďalej oznamujeme občanom, že v obci pribudli nové nádoby na separovanie PAPIERA a SKLA, a to konkrétne na bytovkách a  na mieste bývalého obchodu „Čapla“ .