SLÁVNOSTI V OBCI KŠINNÁ

670. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI KŠINNÁ

XVI. MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI OBCI UHROVSKÁ DOLINA

30. (NE)TRADIČNÉ JÁNSKE OHNE

Futbalové ihrisko Kšinná - 25. jún 2022 - od 10:00 hod.