Služby Božie a detská besiedka

Milí  priatelia, bratia a sestry,
 
teším sa, že sa už dnes budeme môcť osobne stretnúť na službách Božích. Vďaka Bohu za toto svetielko nádeje!
 
Buďme aj pri službách Božích naďalej zodpovední a dodržiavajme, prosím, všetky pravidlá.  Ďakujem Vám za pochopenie.
 
 
Milé detičky,
 
verím, že sa už nemôžete dočkať, ako to s hlavným hrdinom dopadne. Prajem Vám krásnu besiedku!:-)
 
Aj za Vás všetkých, aj za seba veľmi pekne ďakujem Zuzke Mišinovej:-).
 
Detská besiedka:
 
 
"Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista."
                                                                                                                                                  (Efezským 6,24)
 
 
                                   S úctou
                                                           Vaša farárka