Služby Božie- Silvester a Nový rok

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia, milé deti,

chcem Vám popriať pokojné a požehnané prežitie posledného dňa roku 2020 a tiež Vám popriať hojnosť Božieho požehnania, pokoja, síl, zdravia a odovzdanosti do Božích rúk v celom novom roku 2021!

Zároveň sa Vám veľmi ospravedlňujem, že dnešná a zajtrajšia pobožnosť nebude v písanej podobe, nakoľko som chorá, a teda nebude ani distribuovaná do schránok.

Ďakujem Vám za pochopenie.  

                                                       S úctou 

                                                                               Vaša farárka

Služby Božie na Youtube: