SZZP Kšinná

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Kšinná oznamuje všetkým svojim členom, že výročná členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť dňa 4.4.2020 (sobota) o 13.00 hod. v kultúrnom dome  SA RUŠÍ. Náhradný termín bude členom oznámený.