Testovanie na ochorenie COVID- 19 - 03.04.2021-výsledky

Opäť veľká vďaka Emergency Support, o.z. a DHZO Kšinná. Otestovaných 211 / 0 pozitívnych.