Testovanie na ochorenie COVID- 19 - 24.04.2021-výsledky

Opäť veľmi pekne ďakujem Emergency Support, o.z. a DHZO Kšinná. Otestovaných 188/ 0 pozitívnych.