Testovanie na ochorenie COVID- 19 - 27.03.2021-výsledky

Opäť veľká vďaka Emergency Support, o.z. a DHZO Kšinná. Otestovaných 198/ 0 pozitívnych.