TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA

OBEC KŠINNÁ

Vás pozýva na TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA 30.4.2022, začiatok o 16:00 hod. pri kultúrnom dome