UPOZORNENIE!!!

U P O Z O R N E N I E !

Obec Kšinná na základe uznesenia Krízového štábu obce Kšinná a v záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Kšinná pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 pristupuje k nasledujúcim opatreniam platným  od 10. marca 2020 až do odvolania:

  • Materská škola Kšinná v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kšinná bude od 11.3.2020 do 17.3.2020 (vrátane) zatvorená,
  • obecný úrad bude od 10.3.2020 do odvolania pracovať v obmedzenom režime, služby budú poskytované elektronicky, cez e-mail a cez telefón. V nevyhnutných prípadoch budú služby poskytované osobne avšak to až po telefonickej alebo mailovej komunikácii.
  • kultúrne, spoločenské a  športové podujatia, ktoré organizuje obec a  organizácie v pôsobnosti obce sa rušia,
  • odporúčame verejnosti zvážiť súkromné cestovanie a obmedziť návštevy miest so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.),
  • zatvárame priestory kultúrneho domu s obecným úradom ako aj iné priestory vo vlastníctve obce na organizovanie verejných a hromadných podujatí od 11.3.2020 do 23.3.2020.

Obec Kšinná apeluje na osobnú zodpovednosť každého občana obce v  súvislosti s  preventívnymi opatreniami Hlavného hygienika SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň pripomíname, že vzhľadom na nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR platí zákaz návštev vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach.

Na základe opatrenia Hlavného hygienika SR platí 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, za jej nedodržanie hrozí pokuta do výšky 1 650,00 eur.

V prípade prejavenia sa symptómov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo zvoliť postup v zmysle usmernení príslušných zdravotníckych autorít a zostať v domácom prostredí.

Zasadnutie Krízového štábu obce bude zvolané podľa potreby v súlade s ďalšími dostupnými informáciami a vývojom situácie.