Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske  mení v zmysle záverov stretnutia Krízového štábu   Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 16.12.2020 do  8.1.2021 úradné hodiny nasledovne:

Pondelok 8:00 – 11:00

 Utorok 8:00 – 11:00

 Streda 13:00 – 16:00 /v stredu 23.12.2020 upravujeme úradné hodiny na 8:00-11:00/

 Štvrtok nestránkový deň

Piatok 8:00 – 11:00

V záujme zníženia rizika prenosu infekčného ochorenia koronavírusom COVID  - 19  žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali telefonický kontakt, elektronické a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch podateľne vo  vchode do úradu.