Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky 5.aktualizácia