Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Materskej školy, Kšinná 237

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 16. marca 2019 na území obce Kšinná.

 

V Kšinnej 30.01.2019

JUDr. Tatiana Botková, v.r.

starostka obce