Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

na území obce Kšinná

 1 volebný okrsok

a určujem volebnú miestnosť v budove

 obecného úradu - veľká zasadačka

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023.

 

V Kšinnej, 23.06.2023

                                                                                  JUDr. Tatiana Botková

                                                                                             starostka obce