VEREJNÁ VYHLÁŠKA- stavebné povolenie- časť stavby "PE_Kšinná, Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK"