Vianoce v Kšinnej 2019

Vianoce v Kšinnej

Počas neskorých jesenný a zimných mesiacov Folklórna skupina Bukovina spolu s obcou Kšinná organizovala viaceré podujatia zamerané na zvyky tohto obdobia, zahrnuté pod spoločný názov Vianoce v Kšinnej.

Dňa 23. 11. 2019 sa členovia folklórnej skupiny stretli so ženami z obce, ale i okolia v kultúrnom dome na „drapačkach perá“. Mnohí si pri spoločnej práci zaspomínali na časy dávno minulé, mladšie generácie sa čo to podučili. Pri robote zneli staré piesne, ktoré sa počas takýchto večerov zvykli spievať. Nechýbalo ani rozprávanie starších žien ako to bolo kedysi, či rôzne povery a príbehy, po ktorých sa podaktorí možno aj báli ísť nočnou dedinou domov. Ako kedysi chodili na záver drapačiek do domu mládenci za dievčatami, tak aj naši mladší či starší „mládenci“ z folklóru prišli za dievčatami a žienkami, ktoré aj vyzvŕtali v tanci. Nakoniec samozrejme nechýbala tradičná „strova“ pre drapačky – šišky a čaj.

V predvianočnom období sa 21. 12. FSk predstavila so svojím programom „Kšiňanské Vánoce“. V pohodovej, už takmer slávnostnej vianočnej atmosfére, boli obecenstvu formou scénok priblížené niektoré kšiňanské zvyky, ako trasenie plotov na Ondreja, Lucia, pečenie a roznášanie oblátok. Súčasťou programu boli známe i menej známe koledy, archaická verzia Tichej noci a kšiňanské vinše.

Posledným podujatím tohto vianočného obdobia bola oživená tradícia tzv. babenuvania – silvestrovskej obchôdzky, ako sa v Kšinnej volala, keďže posledný deň v roku bol nazývaný babí deň. Mládenci večer chodievali po domoch spievať a hlavne priať gazdovi s jeho rodinou požehnaný nový rok, typickým vinšom pre našu dedinu. Tak, ako tomu bolo kedysi, aj v tento večer sa folklórnici vybrali do mrazivej dediny.

Pre stvárňovanie a zachovávanie zvykov sú dôležitým prvkom aj náležité rekvizity a kostýmy. Už dlhšiu dobu chýbali v krojovom vybavení folklórnej skupiny potrebné počty mužských zimných vrchných odevov – kabátov a halien, ktoré boli v rámci projektu vyhotovené podľa starých originálov a poznatkov. Krojové súčasti, ktoré ušila Ing. Lýdia Juhásová, boli prezentované pri vystúpení „Kšiňanské Vánoce“ a použité pri všetkých troch podujatiach.

Celý projekt Vianoce v Kšinnej z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, v rámci vyhláseného projektu Ministerstvom kultúry SR Folklór – duša Slovenska.

BABENUVANIE 30.12.2019

KŠIŇANSKÉ VÁNOCE 21.12.2019

DRAPAČKY 23.11.2019