Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Výsledky vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Kšinná

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

  • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 421
  • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 76
  • Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 76
  • Počet platných odovzdaných hlasov: 75

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z. z. zo dňa 01. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

 info@ksinnazavada.sk

V Kšinnej, 12.04.2019

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Obecného úradu -malá zasadačka, Kšinná 102

pre voľby do Európskeho parlamentu,