Voľby do NR SR 2023

Informácie k voľbám do NR SR 2023

  • Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023 možno doručiť v elektronickej forme na adresu: info@ksinnazavada.sk

  • Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023 možno doručiť v elektronickej forme na adresu: info@ksinnazavada.sk

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

na území obce Kšinná

 1 volebný okrsok

a určujem volebnú miestnosť v budove

 obecného úradu - veľká zasadačka

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023.

 

V Kšinnej, 23.06.2023

                                                                                       JUDr. Tatiana Botková

                                                                                              starostka obce

Voľby do NR SR 2023

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 204 zo dňa 9.6.2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

30.09.2022 (sobota)

Viac informácií:  Rozhodnutie predsedu NR SR- vyhlásenie volieb do NR SR 2023 (súbor PDF, 187 KB, otvorí sa v novom okne)

Informácia pre voliča : Informácia pre voliča (súbor PDF 224 KB, otvorí sa v novom okne)

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej  republiky so uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  https://www.minv.sk/?volby-nrsr (odkaz na externú stránku, otvorí sa v novom okne)