Voľby prezidenta Slovenskej republiky- Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Viac informácií sa dočítate v súbore na stiahnutie: 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky- Informacie pre voliča (PDF, 573 KB, otvorí  sa v novom okne)