Voľné pracovné miesto- Školník/kurič

Náplň práce:

Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. otváranie a zatváranie materskej školy, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy, oprava zámkov), bežná údržba elektrických, kúrenárskych, signalizačných, vodovodných a klimatizačných inštalácii a  armatúr, drobná murárska práca, stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), upratovanie a udržiavanie vnútorných priestorov školy,  obsluha kúrenia a práce spojené s kúrením, iné práce podľa pokynov riaditeľky školy

Dátum nástupu: 1.2.2023

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto výkonu práce:

Materská škola Kšinná

Pracovný pomer

Pracovný pomer na určitú dobu

Zmennosť:

jednozmenná

Požadovaný stupeň vzdelania:

Stredné vzdelanie

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov  je potrebné zaslať do 24.1.2023 osobne, poštou na adresu Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec alebo elektronicky na adresu starostka@ksinnazavada.sk

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na pohovor.