Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy