Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/vedúca školskej jedálne pri Materskej škole