Výberové konanie - OÚ Uhrovec- informatik a samostatný odborný referent vnútornej správy

Obec Uhrovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

informatik a samostatný odborný referent vnútornej správy Obecného úradu Uhrovec.

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď

Prihlášky do výberového konania je možné poslať poštou na adresu sídla obce,

resp. osobne v termíne do 31. mája 2024.

Uchádzači môžu získať bližšie informácie na webovej stránke obce www.uhrovec.sk (odkaz na externú stránku, otvorí sa v novom okne)