Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR 7/2022, účinná od 25.1.2022

Skrátenie doby izolácie osôb pozitívnych na ochorenie covid-19.

Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakoch ochorenia u osoby, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. Po ukončení doby izolácie podľa prvej vety je osoba od 6. roka veku povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

Viac informácií :  Vyhláška ÚVZ SR 7_2022 (súbor PDF, 274 KB, otvorí sa v novom okne)