Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kšinná v roku 2018