Výsledky referenda 2023

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 406

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 146

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 146

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 0

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov: 146

Počet platných hlasovacích lístkov: 146

Počet hlasov "ÁNO" : 144

Počet hlasov "NIE" : 2

                                                            Zdroj: Zápisnica volebnej komisie Kšinná 21.01.2023