Vývoz zmesového komunálneho odpadu

Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že zmesový komunálny odpad sa bude vyvážať 1x za dva týždne, a to v nepárny týždeň. Budúci týždeň, t.j. od 01. 04.2019 je párny týždeň, a preto sa už vývoz neuskutoční.