Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods.1 písm.b) a § 11.ods.3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevázdky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehtnuľnostiach najneskôr do 07.01.2021.

Súbor na stiahnutie:

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (súbor PDF, 312 KB, otvorí sa v novom okne)