Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022- Uhrovec