Zápisnica okrskovej volebnej komisie - 2.kolo volieb prezidenta SR