Zber použitého kuchynského oleja

Vážení občania, naša obec má záujem vyseparovať čo najväčšie množstvo odpadu a z toho dôvodu začíname zbierať aj použitý kuchynský olej, ktorý budeme odovzdávať spoločnosti LADISCO s.r.o.

POSTUP:

Opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ!!!) je potrebné naliať do čistej PET fľaše (plastové lieviky si môžete bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade). Naplnenú a pevne uzavretú PET fľašu je následne potrebné doniesť do budovy obecného úradu a položiť pod schody, ktoré vedú na obecný úrad.

Bližšie informácie sú v nižšie uvedených súboroch:

Leták pre občanov-zber (súbor PDF, 185 KB, otvorí sa v novom okne)

Prečo je dôležité zbierať kuchynský olej (súbor PDF, 612 KB, otvorí sa v novom okne)