ZRUŠENIE POTRAVINOVEJ ZBIERKY PRE SED - DD A DSS KŠINNÁ V TESCU V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

Drahí bratia a sestry, milí  darcovia,

pred chvíľou mi z TESCA s ľútosťou oznámili , že sa Potravinová zbierka, ktorá sa mala konať v dňoch 25-27.11.2021 sa ruší kvôli pandemickej situácii a tvrdému lockdownu. Zároveň nás ubezpečujú, že potravinová zbierka sa uskutoční buď v inom termíne alebo v inej forme, aby sa zachoval zmysel tohto projektu a nášho veľkého úsilia.

Ako riaditeľka pociťujem trošku sklamanie, predsa na to je potrebné  vyvíjať určité úsilie a nasadenosť .

Bola som vďačná za takúto službu, ale nariadenia sa musia dodržiavať.

Napriek zložitým okolnostiam v ktorých sa teraz nachádzame (lockdown) Vás preto prosím kto môže akoukoľvek sumou poukázať na účet domova formou milodaru.  

Číslo účtu Stredisko Evanjelickej Diakonie-DDaDSS Kšinná   

    SK70 6500 0000 0000 2000 7381

Kto z Vás má už  pripravené potraviny, dezinfekciu, čistiace prostriedky a podobne po odznení týchto opatrení môže priniesť pred dvere nášho zariadenia. 

Ja Vám osobne každému z Vás ďakujem.

Boh nech Vás žehná.

S úctou Marta Hrubá.

Riaditeľka SED-DD a DSS Kšinná