Domáca pobožnosť na 1.slávnosť vianočnú

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
prajem Vám , aby ste v dnešnú 1.slávnosť vianočnú urobili najväčší objav Vášho života.
 
Nech Vám k tomu svojou troškou pomôže aj dnešná pobožnosť.
 
Pokojný a Božou milosťou naplnený 1.sviatok vianočný Vám prajem.
 
S úctou
 
                      Vaša farárka