Projekty

Netreba zabúdať, ale treba vysádzať

Hlavným cieľom projektu bolo zveľadiť verejné priestranstvo a súčasne tak prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Vďaka projektu sa vysadili rôznorodé domáce rastliny ako vtáčí zob, orgován, zlatovka, baza, šípová ruža, hloh a mnoho  trvaliek. Dominantou sa stal národný strom (lipa). Spolu  sa vysadilo 126 ks rastlinných prvkov. Na chodník k pomníku sa použil zhutnený štrk, ktorý nie je zaťažujúci pre životné prostredie a ľahko prepúšťa dažďovú vodu.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kšinná, čast' Závada pod Čiernym vrchom

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019 zameranej na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc bola obci Kšinná poskytnutá dotácia na projekt  

"Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kšinná, časť Závada pod Čiernym vrchom".

Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov

Prijímateľ: Obec Kšinná

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zmluva: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov UV SR č. 365/2020 zo dňa 24.03.2021

Výška poskytnutej dotácie: 4 500 €

Obec Kšinná sa v marci v roku 2020 zapojila do Výzvy predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o dotáciu zameranej na obnovu vojnových hrobov viažúcich sa k II. svetovej vojne.

Vianoce v Kšinnej 2019

Vianoce v Kšinnej

Počas neskorých jesenný a zimných mesiacov Folklórna skupina Bukovina spolu s obcou Kšinná organizovala viaceré podujatia zamerané na zvyky tohto obdobia, zahrnuté pod spoločný názov Vianoce v Kšinnej.

Dňa 23. 11. 2019 sa členovia folklórnej skupiny stretli so ženami z obce, ale i okolia v kultúrnom dome na „drapačkach perá“. Mnohí si pri spoločnej práci zaspomínali na časy dávno minulé, mladšie generácie sa čo to podučili. Pri robote zneli staré piesne, ktoré sa počas takýchto večerov zvykli spievať. Nechýbalo ani rozprávanie starších žien ako to bolo kedysi, či rôzne povery a príbehy, po ktorých sa podaktorí možno aj báli ísť nočnou dedinou domov. Ako kedysi chodili na záver drapačiek do domu mládenci za dievčatami, tak aj naši mladší či starší „mládenci“ z folklóru prišli za dievčatami a žienkami, ktoré aj vyzvŕtali v tanci. Nakoniec samozrejme nechýbala tradičná „strova“ pre drapačky – šišky a čaj.

V predvianočnom období sa 21. 12. FSk predstavila so svojím programom „Kšiňanské Vánoce“. V pohodovej, už takmer slávnostnej vianočnej atmosfére, boli obecenstvu formou scénok priblížené niektoré kšiňanské zvyky, ako trasenie plotov na Ondreja, Lucia, pečenie a roznášanie oblátok. Súčasťou programu boli známe i menej známe koledy, archaická verzia Tichej noci a kšiňanské vinše.

Posledným podujatím tohto vianočného obdobia bola oživená tradícia tzv. babenuvania – silvestrovskej obchôdzky, ako sa v Kšinnej volala, keďže posledný deň v roku bol nazývaný babí deň. Mládenci večer chodievali po domoch spievať a hlavne priať gazdovi s jeho rodinou požehnaný nový rok, typickým vinšom pre našu dedinu. Tak, ako tomu bolo kedysi, aj v tento večer sa folklórnici vybrali do mrazivej dediny.

Pre stvárňovanie a zachovávanie zvykov sú dôležitým prvkom aj náležité rekvizity a kostýmy. Už dlhšiu dobu chýbali v krojovom vybavení folklórnej skupiny potrebné počty mužských zimných vrchných odevov – kabátov a halien, ktoré boli v rámci projektu vyhotovené podľa starých originálov a poznatkov. Krojové súčasti, ktoré ušila Ing. Lýdia Juhásová, boli prezentované pri vystúpení „Kšiňanské Vánoce“ a použité pri všetkých troch podujatiach.

Celý projekt Vianoce v Kšinnej z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, v rámci vyhláseného projektu Ministerstvom kultúry SR Folklór – duša Slovenska.

BABENUVANIE 30.12.2019

KŠIŇANSKÉ VÁNOCE 21.12.2019

DRAPAČKY 23.11.2019

Veselo pri muzike

/fotogaleria/veselo-pri-muzike-2792019Nápad pre folklór-logo

„Kedyže to, kedyže to žitko zíde, čo na moju, čo na moju svadbu bude...“ I tak sa niesli slová kultúrnym domom v Kšinnej z úst členov folklórnej skupiny Bukovina. nadácia poštovej banky-logoNetrvalo dlho a radostne sa začali pripájať najprv návštevníci s neistými hlasmi a neskôr už aj s rytmickým podupkávaním. FSk Bukovina si totižto pre obyvateľov Kšinnej a milovníkov ľudovej hudby a tanca pripravila jedinečné podujatie s názvom „Veselo pri muzike“. A že bolo veselo, by vedel potvrdiť každý návštevník tohto podujatia...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

Logá projektu

Prijímateľ:
Názov: Združenie obcí "Uhrovská dolina"
Sídlo: SNP 86/7, 956 41 Uhrovec

IČO: 37 917 901

Kód projektu: 310011L329

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“