Slovenský iconEnglish icon

Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov

 29.12.2021

Prijímateľ: Obec Kšinná

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zmluva: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov UV SR č. 365/2020 zo dňa 24.03.2021

Výška poskytnutej dotácie: 4 500 €

Obec Kšinná sa v marci v roku 2020 zapojila do Výzvy predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o dotáciu zameranej na obnovu vojnových hrobov viažúcich sa k II. svetovej vojne.

Úrad vlády Slovenskej republiky nám poskytol dotáciu v sume 4 500 € na realizáciu 2 projektov: 

  • „Obnova vojnových hrobov v Kšinnej – Štvorhrob“ vo výške 2 200,-EUR

  • „Obnova vojnových hrobov v Kšinnej – Štefan Pavle“ vo výške 2 300,-EUR

  
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky“

Predmet a cieľ projektov
Projekty sú zamerané na obnovu vojnových hrobov pripomínajúcich vojnovú udalosť v rokoch 1939 – 1945. Realizáciou projektov je odstránenie zlého technického stavu hrobov a následná kompletná rekonštrukcia hrobových miest.  
V mesiaci november 2021 nám boli odovzdané oba opravené vojnové hroby.

Fotografie pred a po realizácii projektu

Vojnový hrob- Štvorhrob- štyroch neznámych hrdinov – cintorín Kšinná

Vojnový hrob- Hrob Štefan Pavle – cintorín Kšinná