Slovenský iconEnglish icon

Poľovnícke združenie Bukovina II. Kšinná

       Začiatky organizovaného poľovníctva v Kšinnej siahajú až do roku 1937, kedy vznikol Lovecký ochranný spolok Kšinná. V čase konania valného zhromaždenie CIC v Berlíne a v čase keď Janeček rozpredával grófske pozemky. Lovecký ochranný spolok sa spája s menami Mišina Štefan (richtár), Meloun Anton (nadlesný u grófa Zaya), Farkaš (správca Železného za Závadou), Mitáč (hájnik), Kubovčák (učiteľ), Baško Ján, Botka Ján (očenáš) , Čukan Ondrej (tálik), Mišina Emil (krupka), Pavle Adam (vrzák), Petre Adam (dibák z Noviny).

       V 1949 bol LOS zmenený názov na zväz poľovníckych ochranných spolkov na Slovensku a na základe toho založili v roku 1950 Poľovnícke spoločenstvo Vavrovec v Kšinnej. Predsedom bol Štefan Škorec zo Závady a členmi boli Matej Škultéty (hospodár, od poľákov), Koloman Ďuračka, Botka Štefan (lesník), Pružinec Ján (lesník), Čukan Ján (griflár z Noviny), Petre Adam, Čukan Ondrej, Teplan Michal (rechtor), Hrubý Štefan (konzumár). Boli uzatvorené árendálne zmluvy na kataster Kšinná (2540 ha) a kataster Závada(1702 ha)

       V rokoch 1958 – 1959 sa zlúčili so spoločnosťami zo Šípkova, Čiernej Lehoty a Trebichavy. Predsedom sa stal Gusto Srnec. Spojenie spoločností vydržalo do roku 1962.

       27.11.1962 sa konala ustanovujúca schôdza, kde sa prijal názov PZ Kšinná Závada, kde predsedom bol Emil Ďuračka. V 1963 vznikla jednota Československého poľovníckeho zväzu v Bánovciach nad Bebravou, ktorá zastrešovala 7 združení a bolo potrebné si vyhotoviť oficiálne pečiatky. Na tom základe od roku 1963 používala názov PZ Bukovina Kšinná.

       Združenie za toto obdobie prešlo dlhoročným spoločenským vývojom. Členovia PZ dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti chovu jelenej zveri. V roku 1980 vybudovali poľovnícku chatu Chladnáč a v roku 2000 odkúpili starú budovu jednoty a prerobili priestory na poľovnícky dom.

       V súčasnosti poľovnícke združenie obhospodaruje poľovnícky revír o výmere 3072 ha, z čoho lesné pozemky tvoria 1989 ha a 1083 ha sú pasienky a poľnohospodárska pôda. Hlavnou zverou je jelenia zver. Loví sa aj diviačia a srnčia zver. V nižšie položených častiach revíru žije danielia zver. Zo šeliem sa v revíri nachádza líška, jazvec, rys a medveď. V súčasnosti má združenie 35 členov. Predsedom združenia je Juraj Hajšo, poľovným hospodárom Roman Mišina.

 

PZ Bukovina II. Kšinná prevádzkuje farmový chov diviačej zveri za účelom športového alebo iného využitia.

Kontakty v prípade záujmu o výcvik psov:

Stanislav Kleman 0918965399

Miroslav Botka 0910107550

Aktuálne neposkytujeme možnosť výcviku psov, vzhľadom na situáciu AMO