Slovenský iconEnglish icon

Archív zmlúv

Povinne zverejňované zmluvy obce Kšinná

Interné číslo Názov zmluvy Predmet Zmluvná strana Cena Dátum účinnosti Dátum zverejnenia Druh súboru Veľkosť súboru
112 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie tlače a dodanie periodika- Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r .o. Bánovce nad Bebravou 537,60€ 01.02.2024 31.01.2024 96.33 KB
114 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Kšinná Vykonávanie zberu a výkupu papiera F.M. RECYKLING s.r.o. 0,00€ 31.01.2024 31.01.2024 86.49 KB
113 Zmluva č. 9/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom Úprava vzájomných vzťahov pri nakladaní s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov TEDOS, spol. s r.o. 0,00€ 31.01.2024 31.01.2024 280.24 KB
111 Zmluva o vytvorení webstránky Zhotovenie webstránky webex.digital s.r.o. 0,00€ 24.01.2024 23.01.2024 388.36 KB
110 Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003284 Zmena zmluvy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00€ 10.01.2024 09.01.2024 333.26 KB
110 Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003284 Zmena zmluvy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00€ 10.01.2024 09.01.2024 70.22 KB
109 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Elektronická pečať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 0,00€ 10.01.2024 09.01.2024 178.31 KB
108 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Vzájomná dohoda o základných podmienkach vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmi pochádzajúcich z triedeného zberu ELEKOS 0,00€ 09.01.2024 08.01.2024 474.99 KB
107 Zmluva o spolupráci Práva a povinností pri realizácii projektu "Kúpele v regióne" Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 0,00€ 23.11.2023 22.11.2023 342.52 KB
106 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie Hudobné vystúpenie Imrich Paulík 200,00€ 17.11.2023 16.11.2023 105.14 KB
105 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času OF-550/24152-12 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Mesto Bánovce nad Bebravou 96,00€ 10.11.2023 09.11.2023 103.69 KB
104 Zmluva o dielo Odstránenie havarijného stavu v objekte Materskej školy Kšinná PMR s.r.o. 16163,41€ 07.11.2023 06.11.2023 682.51 KB
103 Zmluva o dielo Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kšinná, časť Závada pod Čiernym vrchom RS Style, s.r.o. 42353,88€ 28.10.2023 27.10.2023 798.83 KB
102 Návrh poistnej zmluvy č. 2409256999 Poistenie protipovodňového vozíka Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 31,20€ 28.10.2023 27.10.2023 603.01 KB
101 Dohoda č. 23/09/010/51 Realizovanie činností uvedených v dohode prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 0,00€ 04.10.2023 03.10.2023 348.39 KB
100 Zmluva č. 2023/0798 o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na akciu Jánske ohne Trenčiansky samosprávny kraj 600,00€ 04.10.2023 03.10.2023 407.52 KB
99 Zmluva o poskytnutí grantu č. 2023/0871 Poskytnutie grantu na projekt Deň hasičov Kšinná Trenčiansky samosprávny kraj 2200,00€ 17.08.2023 16.08.2023 418.34 KB
98 Darovacia zmluva :č.p. KRHZ-TN-VO-245-009/2023 Darovanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Slovenská republika- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00€ 16.08.2023 15.08.2023 152.96 KB
97 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom "Akvizícia knižnice-cesta k spokojnému čitateľovi" Fond na podporu umenia 1500,00€ 05.07.2023 20.07.2023 667.24 KB
96 Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb Dodanie softvérových produktov a poskytnutie servisnej podpory INISOFT s.r.o. 118,80€ 28.06.2023 27.06.2023 580.96 KB
95 Zmluva o spolupráci Práva a povinností pri realizácii projektu "Wellness v regióne" Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 0,00€ 27.06.2023 26.06.2023 199.59 KB
94 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie tlače a dodanie periodika- Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r .o. Bánovce nad Bebravou 288,00€ 20.06.2023 19.06.2023 85.84 KB
93 Zmluva č. 26/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom Úprava vzájomných vzťahov pri nakladaní s komunálnym odpadom TEDOS, spol. s r.o. 0,00€ 15.06.2023 14.06.2023 190.79 KB
92 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/0331 Poskytnutie grantu na projekt: "Netreba zabúdať, ale treba vysádzať" Trenčiansky samosprávny kraj 2000,00€ 15.06.2023 14.06.2023 2.5 MB
91 Kúpna zmluva Kúpa konvektomatu Jaroslav Ertl 1300,00€ 30.05.2023 29.05.2023 74.77 KB
90 Zmluva o dielo Zhotovenie koláčov Oľga Martišová 270,00€ 13.05.2023 12.05.2023 63.8 KB
89 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070CBK8 Poskytnutie NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 14364,99€ 13.05.2023 12.05.2023 795.49 KB
88 Darovacia zmluva Darovanie finančných prostriedkov na podporu MŠ Kšinná Ing. Ľudovít Jurčík 500,00€ 06.05.2023 05.05.2023 46.46 KB
87 Zmluva č. 323 0325 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,00€ 06.05.2023 05.05.2023 181.08 KB
86 Zmluva o dielo Zhotovenie koláčov Oľga Adameová 200,00€ 29.04.2023 28.04.2023 43.91 KB
85 Dohoda o zabezpečovaní vzdelávania v centre voľného času OF-550/1697-14 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Mesto Bánovce nad Bebravou 120,00€ 11.03.2023 10.03.2023 95.72 KB
84 Darovacia zmluva Darovanie externého defibrilátora Záchrana OZ 0,00€ 11.03.2023 10.03.2023 57.28 KB
83 Hromadná licenčná zmluva Udelenie súhlasu- licencie SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 0,00€ 09.02.2023 08.02.2023 287.7 KB
82 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie tlače a dodanie periodika- Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r .o. Bánovce nad Bebravou 138,24€ 21.01.2023 20.01.2023 92.98 KB
81 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00€ 17.01.2023 16.01.2023 913.31 KB
80 Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách v k.ú. Kšinná a ich umiestnenie do karanténnej stanice mesta Bánovce nad Bebravou Janíková Jana. Obchodné činnosti 0,00€ 19.11.2022 18.11.2022 116.92 KB
79 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času OF-738/30215-14 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Mesto Bánovce nad Bebravou 72,00€ 10.11.2022 09.11.2022 115.94 KB
78 Zmluva o spolupráci Úprava práv a povinností pri realizácii projektu "Kúpele v regióne" Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 0,00€ 10.11.2022 09.11.2022 251.5 KB
77 Zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpadu a bývalých potravín č.3/2022 Odber a odvoz kuchynského odpadu a bývalých potravín Ing. Ervín Ďurka 0,00€ 08.09.2022 07.09.2022 99.56 KB
76 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05021 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom "Rozšírenie knižničného fondu v obecnej knižnici v Kšinnej" Fond na podporu umenia 1300,00€ 31.08.2022 30.08.2022 666.91 KB
75 Dohoda č. 22/09/010/67 Realizovanie činností uvedených v dohode prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 0,00€ 23.08.2022 22.08.2022 299.43 KB
74 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS Prevádzkové služby IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 0,00€ 26.07.2022 25.07.2022 150.79 KB
73 Zmluva č. 2022/0696 o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na akciu Deň hasičov Kšinná Trenčiansky samosprávny kraj 1000,00€ 23.07.2022 22.07.2022 4.15 MB
72 Návrh poistnej zmluvy poistenia vozidiel Auto GO 0320 č. 8712283331 Poistenie auta UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 84,80€ 22.07.2022 21.07.2022 494.84 KB
71 Návrh poistnej zmluvy č. 2408495637 Poistenie traktora Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 48,00€ 22.07.2022 21.07.2022 374.64 KB
63 Darovacia zmluva Darovanie tabletového počítača Slovenská republika- Štatistický úrad SR 0,00€ 28.05.2022 27.05.2022 139.41 KB
70 Zmluva č. 322 0318 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,00€ 05.05.2022 04.05.2022 242.12 KB
69 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00€ 05.05.2022 04.05.2022 245.92 KB
68 Kúpna zmluva Suvenírová bankovka Nunofia s.r.o. 8050,00€ 27.04.2022 26.04.2022 184.34 KB
67 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Amatérska meteorológia Slovenska, o.z. 400,00€ 02.04.2022 01.04.2022 151.25 KB
66 Kúpna zmluva Nákup traktora s príslušenstvom AGROX s.r.o. 14500,00€ 31.03.2022 30.03.2022 167.86 KB
65 Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 0,00€ 16.03.2022 15.03.2022 1.45 MB
64 Zmluva o spolupráci Úprava práv a povinností pri realizácii projektu "Kúpele v regióne" Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 0,00€ 15.02.2022 14.02.2022 368.27 KB
62 Mandátna zmluva Zabezpečenie verejného obstarávania VOLUMA SK, s.r.o. 500,00€ 10.02.2022 09.02.2022 257.63 KB
61 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie tlače a dodanie periodika- Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Bánovce nad Bebravou 437,76€ 16.12.2021 15.12.2021 100.4 KB
60 Zmluva o spolupráci Spolupráca pri zabezpečení adaptačného vzdelávania Súkromná Materská škola 0,00€ 14.11.2021 13.11.2021 142.16 KB
59 Zmluva o dielo "Obnova vojnových hrobov v Kšinnej- Štvorhrob" a Obnova vojnových hrobov v Kšinnej - Štefan Pavle" Pavel Tonhajzer-KAMENZER 4900,00€ 10.11.2021 09.11.2021 326.47 KB
58 Zmluva o dielo Rekonštrukcia autobusovej zastávky Jozef Krchlík 1000,00€ 30.10.2021 29.10.2021 143.69 KB
57 Dodatok č. 1 k Zmluve č. VS/2020/34 Audit účtovnej závierky Ing. Sylvia Augustínová 500,00€ 19.10.2021 18.10.2021 161.18 KB
56 Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA MK hlas, s.r.o., Bernolákova 5, 083 01 Sabinov 0,00€ 16.10.2021 15.10.2021 281.44 KB
55 Dohoda č. 21/09/010/14 Realizovanie činností uvedených v dohode prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 0,00€ 24.09.2021 23.09.2021 2.25 MB
54 Zmluva o dielo Detské ihrisko Kšinná Flora Servis Group s.r.o. 17612,00€ 01.09.2021 31.08.2021 553.66 KB
53 Zmluva o dielo Odvodnenie kultúrneho domu Kšinná RS Style s.r.o. 5187,70€ 24.08.2021 23.08.2021 545.65 KB
52 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00€ 13.08.2021 12.08.2021 334.44 KB
51 Zmluva c.2021/0383 o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na akciu Deň hasičov Kšinná Trenčiansky samosprávny kraj 1000,00€ 15.07.2021 14.07.2021 2.45 MB
50 Kúpna zmluva Kúpa umývačky riadu Barbora Sečanská 600,00€ 26.06.2021 25.06.2021 106.01 KB
49 Kúpna zmluva Kúpa osobného automobilu Ing. Dalibor Kušnier 1300,00€ 04.06.2021 03.06.2021 140.81 KB
48 Zmluva č. 321 0316 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,00€ 13.05.2021 12.05.2021 282.1 KB
47 Zmluva o údržbe č.2021 003 PS 883 Pravidelné odborné servisné prehliadky sekčných vrát SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o. 0,00€ 06.05.2021 05.05.2021 342.84 KB
46 Darovacia zmluva Darovanie finančných prostriedkov Ing. Ľudovít Jurčík 500,00€ 01.05.2021 30.04.2021 71.04 KB
45 Darovacia zmluva Darovanie televízora do MŠ Kšinná Ing. Ľudovít Jurčík 0,00€ 01.05.2021 30.04.2021 73.22 KB
44 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00€ 01.05.2021 30.04.2021 331.27 KB
43 Príloha č. 1 k Zmluve č. PO2603202007 Dodatok k zmluve -nové znenie Prílohy č. 1 ENVI-PAK, a.s. 0,00€ 01.05.2021 30.04.2021 89.91 KB
42 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov Dotácia na projekt: "Obnova vojnových hrobov v Kšinnej- Štvorhrob" a na projekt "Obnova vojnových hrobov v Kšinnej-Štefan Pavle" Úrad vlády Slovenskej republiky 4500,00€ 27.03.2021 08.04.2021 397.49 KB
41 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Zmena obsahu Zmluvy Slovenská republika- Štatistický úrad SR 0,00€ 17.03.2021 16.03.2021 239.99 KB
40 Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Váš Lekár, s.r.o. 1025,00€ 20.02.2021 19.02.2021 464.4 KB
39 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00€ 18.02.2021 17.02.2021 875.79 KB
38 Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Váš Lekár, s.r.o. 1025,00€ 12.02.2021 11.02.2021 467.15 KB
37 Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Váš Lekár, s.r.o. 1025,00€ 06.02.2021 05.02.2021 457.21 KB
36 Zmluva o poskytovaní služby Zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Váš Lekár, s.r.o. 1100,00€ 30.01.2021 29.01.2021 461.16 KB
35 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Váš Lekár, s.r.o. 1100,00€ 22.01.2021 21.01.2021 479.67 KB
34 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie tlače a dodanie periodika- Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Bánovce nad Bebravou 314,88€ 08.12.2020 07.12.2020 708.58 KB
33 Zmluva o výpožičke Výpožička tabletov a SIM kariet pre SODB 2021 Slovenská republika- Štatistický úrad SR 0,00€ 01.12.2020 30.11.2020 540.12 KB
32 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9046,00€ 13.11.2020 12.11.2020 1.78 MB
31 Dohoda č. 20/09/010/38 Realizovanie činností uvedených v dohode prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 0,00€ 13.10.2020 12.10.2020 1.43 MB
30 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-79-019/2020 Výpožička hasičského automobilu-cisternovej automobilovovej striekačky Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00€ 13.06.2020 12.06.2020 750.73 KB
29 Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov-materiálov kategórie 3/použitých potravinárskych olejov a tukov Odoberanie použitého potravinárskeho oleja a tuku LADISCO s.r.o. 0,00€ 04.06.2020 03.06.2020 243.69 KB
28 Zmluva č. PO2603202007 Triedený zber komunálneho odpadu ENVI-PAK, a.s. 0,00€ 23.04.2020 22.04.2020 882.04 KB
27 Zmluva č. 1420 089 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400,00€ 28.03.2020 27.03.2020 266.74 KB
26 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času č.OF-64/2345/2020 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Mesto Bánovce nad Bebravou 30,00€ 10.03.2020 09.03.2020 110.81 KB
25. Zmluva o dielo Komplexné vedenie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Ing.Katarína Čipková 0,00€ 07.03.2020 06.03.2020 160.31 KB
24 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie tlače a dodanie periodika- Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Bánovce nad Bebravou 151,20€ 05.03.2020 04.03.2020 624.39 KB
23 Zmluva č. JS/2020/M00318/MZ Prenájom WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 336,00€ 27.02.2020 26.02.2020 52.55 KB
22 Zmluva č. JS/2020/M00317/MZ Prenájom WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 168,00€ 27.02.2020 26.02.2020 52.53 KB
21 Úrazové poistenie č.5190051174 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu "Pomôž svojej obci" Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 24,00€ 27.02.2020 26.02.2020 360.86 KB
20 Dohoda č.20/09/054/11 Projekt "Pomôž svojej obci" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 0,00€ 27.02.2020 26.02.2020 674.77 KB
19 Zmluva č. ZO/2020A23432-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Činnosť zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o. 0,00€ 25.02.2020 24.02.2020 705.7 KB
18 Zmluva o Elektronickej službe Business24 Zriadenie Elektronickej služby Business24 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00€ 21.02.2020 20.02.2020 556.86 KB
17 Zmluva o Balíkovom účte Poskytnutie produktu Účet Komunal Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00€ 21.02.2020 20.02.2020 1.14 MB
17 Zmluva o Balíkovom účte Poskytnutie produktu Účet Komunal Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00€ 21.02.2020 20.02.2020 87.3 KB
16 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb VS/2020/34 Audit účtovnej závierky za rok 2019 Ing.Sylvia Augustínová 500,00€ 21.02.2020 20.02.2020 466.38 KB
15 Zmluva č.PHZ-OPK1-2019-003284 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR Dotácia na projekt: "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kšinná, časť Závada pod Čiernym vrchom" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30000,00€ 21.02.2020 20.02.2020 979.04 KB
14 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Mesto Bánovce nad Bebravou 18,00€ 07.11.2019 06.11.2019 213.46 KB
13 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05142 Poskytnutie finančných prostriedkov pre FSk Bukovina Fond na podporu umenia 3000,00€ 13.09.2019 12.09.2019 673.56 KB
12 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Zabezpečenie systému združeného nakladania odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci E-cycling s.r.o. 0,00€ 07.09.2019 06.09.2019 759.62 KB
11 Dohoda č. 19/09/010/66 Realizovanie činností uvedených v dohode prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 0,00€ 07.09.2019 06.09.2019 226.49 KB
10 Licenčná zmluva Licencia na použitie software: TENDERnet TENDERnet s.r.o. 240,00€ 16.08.2019 15.08.2019 177.92 KB
9 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky za rok 2018 Ing. Eva Ďuržová 500,00€ 16.08.2019 15.08.2019 559.52 KB
8 Darovacia zmluva Poskytnutie daru- peňažné prostriedky pre FSk Bukovina NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY 700,00€ 15.08.2019 14.08.2019 161.92 KB
7 Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností Emil Hanko, Emília Hanková 6140,00€ 07.08.2019 06.08.2019 290.49 KB
6 Zmluva č. 2019/0478 o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na akciu Deň hasičov Kšinná Trenčiansky samosprávny kraj 700,00€ 23.07.2019 22.07.2019 1.47 MB
5 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Triedený zber komunálnych odpadov SLOVMAS, a.s. 0,00€ 23.07.2019 22.07.2019 229.99 KB
4 Darovacia zmluva Poskytnutie daru-nábytku TERRAPROJEKT a.s. 0,00€ 02.07.2019 01.07.2019 112.79 KB
3 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Mesto Bánovce nad Bebravou 60,00€ 07.05.2019 06.05.2019 213.46 KB
2 Zmluva č. 149 224 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400,00€ 25.04.2019 24.04.2019 386.49 KB
1 Zmluva o vykonávaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii Vykonávanie mobilného triedeného výkupu odpadu a Zberovej akcii na území obce, kód odpadu- 20 01 01- papier a lepenka VV, s.r.o. 0,00€ 24.04.2019 23.04.2019 1.33 MB
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2017 Doplnenie Zmluvy o dielo č. 01/2017 IZOTECH Group, spol. s r.o. 0,00€ 10.04.2019 09.04.2019 538.31 KB
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2017 Príloha č.2 - Rozpočet IZOTECH Group, spol. s r.o. 0,00€ 10.04.2019 09.04.2019 2.33 MB
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2017 Príloha č.1 - Popis zmien IZOTECH Group, spol. s r.o. 0,00€ 10.04.2019 09.04.2019 106.78 KB
  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/2017 Doplnenie Zmluvy o dielo č.01/2017 IZOTECH Group, spol. s r.o. 0,00€ 21.12.2018 20.12.2018 33.35 KB
  Dodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Projektový manažment pre projekt "Obnova verejnej budovy v obci Kšinná" Zmena a doplnenie Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 30.07.2018 PETRAM, a.s. 0,00€ 18.12.2018 17.12.2018 33.35 KB
  Zmluva o poskytnutí služby - Projektový manažment pre projekt " Obnova verejnej budovy v obci Kšinná" "Obnova verejnej budovy v obci Kšinná" Petram a.s. 9255,50€ 30.07.2018 31.07.2018 1.21 MB
  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU _ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00€ 24.04.2018 27.04.2018 397.55 KB
  Zmluva o grantovom účte Zmluva o grantovom účte Prima banka 0,00€ 20.04.2018 22.04.2018 610.38 KB
  Zmluva o dielo č.01/2017 Obnova verejnej budovy v obci Kšinná Izotech Group,spol. s r.o. 512832,85€ 23.08.2017 28.08.2017 3.3 MB
24042017 Zmluva o poskytovaní služieb č. 062/2017 Poskytnutie služieb projektového manažmentu Support and Consulting s.r.o 2200,00€ 24.04.2017 04.05.2017 83.82 KB
21042017 Zmluva o zhotovení projektu pre stavebné povolenie Verejnej budovy v Kšinnej Zhotovenie projektu pre stavebné povolenie Verejnej budovy v Kšinnej IN-PRO s.r.o. 5820,00€ 21.04.2017 21.04.2017 412.37 KB
11042017 Zmluva o dielo č.4-2017 Energetický audit IN-PRO s.r.o. 5928,00€ 11.04.2017 11.04.2017 81.94 KB
016-1 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Natur Pack a.s. 1,00€ 04.10.2016 10.06.2016 190.79 KB
016-2 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Audit účtovnej závierky 2015 Ing. Eva Ďuržová - audítorka 1,00€ 15.08.2016 15.08.2016 812.78 KB
11062014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 1.str. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange 0,00€ 07.11.2015 11.06.2014 482.97 KB
04112015 STRABAG - zmluva o dielo Oprava miestnych komunikácií Strabag 18445,08€ 04.11.2015 04.11.2015 3.87 MB
13052015 Kúpno-predajná zmluva - pneumatiky Pneumatiky Eva Bašková 100,00€ 13.05.2015 13.05.2015 296.51 KB
24032015 Zmluva o minimalizácii škôd spôsobených zverou a na zveri str.1 Povinnosti užívateľa PZ Bukovina 0,00€ 24.03.2015 24.03.2015 253.56 KB
24032015 Zmluva o minimalizácii škôd spôsobených zverou a na zveri str.2 Povinnosti užívateľa PZ Bukovina 0,00€ 24.03.2015 24.03.2015 160.59 KB
13032015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom 19,99€ 13.03.2015 13.03.2015 540.57 KB
23022015 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania str.2 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania CVČ 30,00€ 23.02.2015 23.02.2015 203.02 KB
23022015 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania str.1 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania CVČ 30,00€ 23.02.2015 23.02.2015 459.66 KB
20021015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom 19,99€ 20.02.2015 20.02.2015 568.95 KB
30102014 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 1.časť CVČ 0,00€ 30.10.2014 30.10.2014 460.44 KB
30102014 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania 2.časť CVČ 0,00€ 30.10.2014 30.10.2014 201.05 KB
02102014 Zmluva o užívaní poľovného revíru str.1 Zmluva o užívaní poľovného revíru PZ Bukovina 0,86€ 02.10.2014 07.11.2015 168.33 KB
02102014 Zmluva o užívaní poľovného revíru str.2 Zmluva o užívaní poľovného revíru PZ Bukovina 0,86€ 02.10.2014 02.10.2014 322.89 KB
02102014 Zmluva o užívaní poľovného revíru str.3 Zmluva o užívaní poľovného revíru PZ Bukovina 0,86€ 02.10.2014 02.10.2014 373.37 KB
02102014 Zmluva o užívaní poľovného revíru str.4 Zmluva o užívaní poľovného revíru PZ Bukovina 0,86€ 02.10.2014 02.10.2014 416.52 KB
02102014 Zmluva o užívaní poľovného revíru str.5 Zmluva o užívaní poľovného revíru PZ Bukovina 0,86€ 02.10.2014 02.10.2014 408.1 KB
02102014 Zmluva o užívaní poľovného revíru str.6 Zmluva o užívaní poľovného revíru PZ Bukovina 0,86€ 02.10.2014 02.10.2014 478.63 KB
02102014 Zmluva o užívaní poľovného revíru str.7 Zmluva o užívaní poľovného revíru PZ Bukovina 0,86€ 02.10.2014 02.10.2014 247.86 KB
26062014 Kúpna zmluva škola - Závada 1.str. škola Závada Veronika Jabrocká 6265,00€ 26.06.2014 26.06.2014 352.05 KB
26062014 Kúpna zmluva škola - Závada 2.str. škola Závada Veronika Jabrocká 6265,00€ 26.06.2014 26.06.2014 477.82 KB
26062014 Kúpna zmluva škola - Závada 3.str. škola Závada Veronika Jabrocká 6265,00€ 26.06.2014 26.06.2014 294.58 KB
11062014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 2.str. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange 0,00€ 11.06.2014 11.06.2014 848.11 KB
11062014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 3.str. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange 0,00€ 11.06.2014 11.06.2014 276.25 KB