Slovenský iconEnglish icon

Symboly obce

V obecných pečatiach sa zachoval motív pochádzajúci z roku 1813. Tým je ohliadajúci sa orol. Pôvod je však nejasný, pretože orol sa zvyčajne interpretuje ako atribút evanjelistu Jána, prípadne ako motív z prírody. Zobrazenie orla v kšiňanskej pečati výrazne pripomína špecifické zobrazenie v napoleonskej emblematike. Vzhľadom na heraldické pravidlá má súčasný erb Kšinnej túto podobu: v modrom štíte doľava pootočený ohliadajúci sa strieborný orol v zlatej zbroji. Nosnými farbami vlajky pozostávajúcej z 5 pozdĺžnych pruhov sú modrá, žltá a biela.

K symbolom obce patria tiež pečať, zástava, krátka zástava, koruhva, znaková zástava, kombinovaná koruhva a štandarda starostu