Slovenský iconEnglish icon

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 12)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
126 Budúce zriadenie vecných bremien Odb.: Obec Kšinná
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
125 Práva a povinností pri realizácii projektu "Wellness v regióne" Odb.: Obec Kšinná
Dod.: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
0 €
124 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Odb.: Obec Kšinná
Dod.: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava
0 €
123 Príspevok na rekonštrukciu skupinového hrobu z 2. svetovej vojny v obci Kšinná Odb.: Obec Kšinná
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3 600 €
122 Zabezpečenie súvislej praxe študenta Odb.: Obec Kšinná
Dod.: Cirkevná stredná odborná škola sv.Terézie z Lisieux, Farská 5, Bánovce nad Bebravou
0 €
121 Zhotovenie koláčov Odb.: Obec Kšinná
Dod.: Oľga Adameová
160 €
120 Oprava čísla poistnej zmluvy Odb.: Obec Kšinná
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0 €
119 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Odb.: Obec Kšinná
Dod.: Mesto Bánovce nad Bebravou
160 €
118 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb- ihrisko Odb.: Obec Kšinná
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
212.81 €
117 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Kšinná
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk