Slovenský iconEnglish icon

Folklórna skupina Bukovina

FSk Bukovina bola založená v roku 1971 na podnet speváčky a rozprávačky Márie Adameovej, ktorá bola jej aktívnou členkou až do smrti (1999). Organizátorom a zakladajúcim členom bol Ľudovít Baško. Skupina čerpá folklórny materiál z obce Kšinná. Prvým programom bola starodávna Kšiňanská svadba (1971), viac ráz vysielaná v relácii Klenotnica ľudovej hudby v SRo. V roku 1974 nakrútili v STV pásmo Sezonárske roboty. Repertoár skupiny tvoria pásma: Už tá jeseň ide, Od Ondreja do Vianoc, Od Silvestra do fašángov, Veľkonočná oblievačka, Majáles, Sezonárske roboty, Dožinky, Rukovanie regrútov, Krštenie, Babenuvanie. K výborným interpretom patrili M. Sečanský, O. Adame, Ľ. Baško a M. Ďuračka. Skupina účinkovala na festivale vo Východnej (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1981, 1983, 1987, 1988, 1998), na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch (1972, 1973, 1975), v Myjave (1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1995), v Mníchovej Lehote, na Požitavských slávnostiach v Mani, pri 10. výročí založenia Obce Slovákov v Karvinej (2004), na folklórnom festivale Chorvátov vo Vinkovci (1989, 1990), na folklórnych slávnostiach v Starom Hrozenkove, pravidelne sa zúčastňuje na Dňoch spevu a tanca v Trenčianskych Tepliciach atď. V roku 2001 vystupovala v Dome kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke na Večeri autentického folklóru, 3 x účinkovala v programoch v DK Kramáre v Bratislave (1999, 2003, 2006). Skupina má vlastný hudobný sprievod. Prvým bola cimbalová muzika s primášom Štefanom Hadvigom. Sprevádzali ju tiež Michal Ďuračka na heligónke a Matej Sečanský na píšťalke. V súčasnosti vystupuje s ĽH Antona Ďuriša, s kontrášom Dominikom Vojtekom. Na heligónke ju do roku 2005 sprevádzal Jozef Botka, jeho nástupcami sú Ján Filo ml. a Ivan Škultéty. Okrem folklórnych vystúpení Bukovina pravidelne organizuje fašiangový sprievod po dedine, po ňom fašiangovú muziku s pochovávaním basy, veľkonočnú oblievačku a jánske ohne. V súčasnosti má 35 členov vrátane vlastnej cimbalovej muziky a heligónkarov. Vedúcim už 22 rokov je Ing. Jozef Hadvig a zástupkyňou Štefánia Botková, speváčka kšiňanských piesní a spoluscenáristka folklórnych pásiem. Bukovina vystupuje vo vlastných krojoch, ktoré majú po starších ľuďoch, a niekoľko ženských krojov ušila Alžbeta Bašková, mužských Adam Hudec, čižmy im šilo obuvnícke družstvo.

Vedúci: Jozef Hadvig (1954)
Zástupkyňa: Štefka Botková(1943)

Tanec a spev: Botka Viliam /1960/, Botková Milena /1964/, Botková Iveta /1996/, Drábiková Marta /1944/, Drábiková Vladka /1996/, Ducho Martin /1980/, Filo Ľuboš /1970/, Filová Jitka /1974/, Filová Zuzana /1980/, Filo Tomáš /1994/, Filo Matúš /1998/, Gálisová Viera /1951/, Gocalová Andrea /1976/, Hudecová Katarína /1974/, Jamrichová Jana /1967/,Lojšková Oľga /1948/, Mišinová Zuzana /1998/, Ondrková Jana /1967/, Slížik Daniel /1975/, Vargic Roman /1965/, Vojteková Viera /1962/

Muzikanti: Členovia ĽH FSk Bukovina, primáš: Anton Ďuriš (1947) Patrik Hudec (1992) 1. husle Juraj Botka (1994) 2. husle Bradáč Kvetoslav (1943) – 2. husle Vojtek Dominik(1957) – viola Koreň Milan (1961) – kontrabas Vargicová Michaela (1990) – cimbal Filo Ján (1979) - heligonka Škultéty Ivan (1947) - heligonka

Mária Adameová - zakladateľka kšiňanského folklóru - 100 rokov od narodenia

Dňa 15. novembra 2020 uplynulo 100 rokov, čo sa v Kšinnej narodila Mária Hajšová, vydatá Adameová - tetka Kováče, zakladateľka kšiňanského folklóru. Na jeseň v roku 1970, keď dovŕšila 50 rokov svojho života skrsla v jej hlave myšlienka o zachovanie starých zvykov, piesní a tancov z rodnej dediny pre budúce generácie. Oslovila viacerých starších i mladých ľudí a postupne nacvičili starodávnu kšiňanskú svadbu, s ktorou sa prezentovali v Čs. rozhlase 31. 1. 1971. Od tohoto roku sa datuje vznik folklórnej skupiny. Spolu s tetkou účinkoval vo folklóre aj jej muž Ondrej, syn Miroslav, dcéra Anička, neskôr vnuk Mirko, vnučky Andrea a Martinka. Tetka Kováče boli aktívnou členkou folklóru až do svojho skonania 2. júna 1999. Vnučka Andrea účinkuje vo folklóre doteraz. Našu spomienku na Máriu Adameovú sme si s vďakou a láskou za jej život a prácu pre folklór pripomenuli v deň nedožitých stých narodenín na cintoríne piesňami „Široké je to kšiňanské pole“ a „Kade oko pozre len hora, dolina“ a položením kytice kvetov na jej hrob. Nech je pamiatka tejto vzácnej ženy medzi nami požehnaná.

(Ing. Jozef Hadvig, vedúci FSk Bukovina Kšinná; foto - rodinný fotoarchív)