Slovenský iconEnglish icon

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Kšinnej

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Kšinnej vznikol v roku 1977.Organizáciu založila p. Emília Adamíková. Počas trvania sa vo funkcii predsedu vystriedalo viacero členov. Od roku 2016 organizácia pracuje pod vedením p. Oľgy Adameovej. Organizácia každoročne poriada rôzne výlety. Obľúbenými sú zájazdy do Štúrova a Podhájskej. V roku 2018 navštívili aj Poľsko. Ku koncu každého roka sa členovia pravidelne stretávajú na mikulášskom posedení.