Slovenský iconEnglish icon

Kontakty

Toto webové sídlo www.ksinnazavada.sk spravuje Obec Kšinná je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kšinná

Adresa:

Obecný úrad Kšinná
Kšinná 102
956 41 Uhrovec

IČO: 00310638

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Región: Bánovce nad Bebravou
Počet obyvateľov: 479 (k 31.12.2023)
Rozloha: 4124 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1352

Všeobecné informácie: info@ksinnazavada.sk
Podateľňa: podatelna@ksinnazavada.sk
Starosta: starostka@ksinnazavada.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@ksinnazavada.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 038 / 769 91 22
E-mail: sekretariat@ksinnazavada.sk

Starostka obce:
Tel.: 0905 509 025
Email: starostka@ksinnazavada.sk

Kompetencie:
Obec Kšinná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).